Služby/Činnosti

24-hodinová starostlivosť garantuje osobám, ktoré už viac sami nedokážu vykonávať každodenné činnosti, možnosť zostať v domácom prostredí. Úlohy opatrovateľov/liek preto zahŕňajú najmä prácu v domácnosti, pomoc pri každodenných činnostiach, ale aj úlohu spoločníka.

Tu nájdete prehľad niektorých vykonávaných činností a úloh:

 • pomoc pri domácich prácach
 • pranie
 • upratovanie izieb, bytu príp. domu, ustlanie postele
 • umývanie riadu
 • nákup potravín a liekov
 • príprava jedla
 • pomoc pri telesnej hygiene a pri chôdzi klientov
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pri jedení a pití
 • sprevádzanie pri účasti na stretnutiach každého druhu (ako návšteva lekára, ambulancie, úradov, kaderníčky, pedikúry, divadla atď.)
 • sprevádzanie na prechádzkach
 • všeobecné čistiace a upratovacie práce 

Pretože požiadavky na opatrovanie a starostlivosť sú u každej osoby rôzne, prvej návštevy u klienta sa zúčastňuje vždy aj diplomovaná zdravotná sestra. Tým sa zabezpečí, že klient dostane toho správneho opatrovateľa/ku vyhovujúceho jeho potrebám. Následne je opatrovateľský personál kontrolovaný prostredníctvom pravidelných návštev s cieľom byť opatrovateľom/kám oporou pri ich každodennej práci a optimalizovať poskytovanie služieb pre klientov.