O NÁS

Výber opatrovateľského personálu pre samotnú domácnosť je náročná úloha, ktorá zasahuje priamo do osobného a intímneho priestoru človeka. Pritom hrá veľmi dôležitú úlohu predovšetkým ľudský faktor. 

Consilatio Care sprostredkováva od roku 2011 kvalifikovaný a dôveryhodný ošetrovateľský personál pracujúci na základe živnostenských oprávnení pochádzajúci zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Česka a Bulharska na výkon opatrovateľskej činnosti v Rakúsku pri dodržiavaní všetkých zákonných predpisov. 

Predpokladom pre vykonávanie práce opatrovateľa/ky sú dobré znalosti nemčiny, zodpovedajúca odborná kvalifikácia a dostatočné pracovné skúsenosti.

Aby sa opatrovatelia/ky mohli úplne sústrediť na vykonávanie tejto činnosti ešte predtým ako dorazia ku klientovi, pomáha im Consilatio Care počas výkonu ich činnosti v Rakúsku pri/s:

  • založení živnostenského oprávnenia v Rakúsku
  • otázkami okolo daňovo- a sociálno-právnych záležitostí
  • problémoch s klientmi alebo taktiež pri presadzovaní svojich prosieb voči klientom
  • pravidelnými návštevami a kontrolami kvality práce opatrovateľov/liek
  • formulármi, zmluvami, materiálmi, atď., ktoré uľahčujú každodennú prácu priamo na mieste


Samotné opatrovanie sa realizuje v spolupráci so Samariterbundom v Rakúsku, ktorý prostredníctvom pravidelných návštev priamo na mieste zaisťuje garantovanie perfektnej ošetrovateľskej starostlivosti o klientov a služby opatrovateľského personálu sú vykonávané osobne, profesionálne a sú dobre organizačne zabezpečené. Miestom výkonu tejto činnosti je Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Štajersko, Tirolsko alebo Korutánsko.