Co znamená 24-hodinová starostlivost‘?

Pokročilý vek alebo choroba niekedy prinútia ľudí požiadať o pomoc zvonka. Vďaka 24-hodinovej starostlivosti klienti nemusia odísť do domovov dôchodcov a majú možnosť zostať doma, teda nemusia opúšťať dôverne známe prostredie svojich domova, v ktorom sa cítia bezpečne a je plné spomienok.

Často sú pre starších ľudí ťažko zvládnuteľné aj každodenné maličkosti. Preto k úlohám opatrovateľov/liek patria v podstatnej miere aj pomoc v domácnosti a sprevádzanie klientov pri každodenných činnostiach ale aj záľubách.

Opatrovateľský personál býva v spoločnej domácnosti (má vlastnú izbu) s opatrovanou osobou, takže môže ihneď vyhovieť jej potrebám. Spravidla sa u klienta striedajú dvaja opatrovatelia/ky každé dva týždne. Týmto spôsobom sa zabezpečí na jednej strane pravidelná starostlivosť o klienta a na druhej strane čas na oddych pre opatrovateľov/ky.