Consilatio Care

Našou úlohou je poskytnutie podpory osobám s ošetrovateľskými povolaniami, špeciálne v oblasti 24-hodinovej starostlivosti, počas ich práce v Rakúsku a umožniť im čo možno najlepšie podmienky pri vykonávaní ich náročnej práce.

Consilatio Care sprostredkováva v spolupráci s firmou patriacou pod rakúsky Samariterbund kvalifikovaný a dôveryhodný opatrovateľský personál pracujúci na základe živnostenských oprávnení pochádzajúci zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Česka a Bulharska na vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku.

Opatrovanie osôb v ich domácom prostredí vyžaduje kompetencie v medicínskej, psychologickej a sociálnej oblasti. Tu nájdete všeobecné a špecifické podmienky pre nadviazanie spolupráce s nami.

Často sú to práve každodenné maličkosti, ktoré sa stanú ťažko zvládnuteľnými a rozhodnú o ďalšej zotrvaní v domácom prostredí. 24-hodinová starostlivosť ponúka pomoc v domácnosti a sprevádzanie pri vykonávaní každodenných činností, ale aj spoločnosť pri venovaní sa záľubám.

Kooperationspartner