Condiţii

Acordarea de asistenţă şi îngrijire în beneficiul persoanelor la domiciliul acestora reprezintă o atribuţie importantă. Suplimentar faţă de angajamentul personal, implică în special deţinerea de competenţe medicale, psihologice, dar şi sociale. Din acest motiv, aşteptăm din partea dumneavoastră:

Condiţii generale:

  • vârsta majoratului
  • cetăţenia unui stat UE/SEE/Elveţiei sau deţinerea unui titlu de şedere conform normelor aplicabile cu privire la regimul cetăţenilor străini pentru practicarea activităţii
  • inexistenţa de motive de excludere (de exemplu: condamnări în instanţă)
  • cazier fără înregistrări

Condiţii specifice:

  • cunoştinţe foarte bune de limba germană
  • o instruire în domeniul îngrijirii persoanelor (de exemplu curs de acordare de îngrijire la domiciliu)
  • şi/sau experienţă practică
  • angajament personal

Consilatio Care intermediază îngrijitori de persoane/surori medicale cu diplomă şi infirmieri cu diplomă exclusiv pe bază independentă.