Предпоставки

Съпровождането и грижата за хората в семейна среда е важна задача. Освен интензивна работа, се преди всичко изисква медицинска, психологическа и социална компетентност. Ето защо очакваме от вас:

Общи предпоставки:

  • навършени 18 години
  • да бъдат граждани на държава от ЕС/ЕИП/Швейцария или да имат разрешение за престой за извършване на работата
  • да нямат причини за отказ (напр. съдебни решения с осъждаща присъда)
  • извлечение от регистъра за съдимост без запис

Специфични предпоставки:

  • много добро владеене на немски език
  • образование във връзка с домашна помощ (напр. курсове по професии от здравния и социалния сектор)
  • и/или практика в личното асистиране
  • личното ангажиране

Consilatio Care осигурява лични асистенти/тки, евентуално регистрирани медицински сестри и професионални болногледачи работещи изключително като самостоятелно заети лица.