Consilatio Care

Нашата задача е да оказваме подкрепа на хората в сестринските заведения, особено при 24-часова грижа, по време на тяхната работа в Австрия и да им даваме възможно най-добрите условия за извършване на тяхната трудна работа

Consilatio Care, в сътрудничество с фирма, принадлежаща към Samariterbund в Австрия, осигурява квалифициран и доверен персонал, работещ въз основа на частна дейност от Словакия, Унгария, Румъния, Полша, Чехия и България за извършване на грижи в Австрия.

Грижата за хората в домашната им среда изисква компетентност в медицинската, психологическата и социалната сфера. Тук ще намерите общи и специфични условия за установяване на сътрудничеството с нас.

Това са често ежедневни дреболии, които трудно се управляват и заради тях хората решават да останат в домашната среда. 24-часовата грижа осигурява помощ в домакинството и съпровод при осъществяване на ежедневните дейности, както и при изпълняване на интереси.

Kooperationspartner